BLOG

52. พาเลทพลาสติก KP-8

52.พาเลทพลาสติก KP-8 ของบริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด  มีขนาด 1350x1,350x130 มม.   น้ำหนัก 32 KGS เป็นพาเลทพลาสติกหน้าทึบ หรือ หน้าเรียบ มีลูกยางกั้นลื่อนอยู่ด้านบน สำหรับป้องการสินค้าบนพาเลทเลื่อนล่นขณะเคลื่อนย้ายไปหรือขนถ่ายสินค้า บนโฟลค์ลิฟ หรือ แฮนด์ลิฟท์ วัตถุที่นำมาขึ้นรูปพาเลทพลาสติก KP-8 เม็ดHDPE (Hight Density Polyethlene) ซึ่งเป็นพลาสติกลักษณะเหนียวไม่เปราะแตกง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานทนทาน การใช้งานสามารถบรรทุกสินค้าในขณะอยู่บนพื้นหรือหรือยู่กับที่ได้ 6,000 กก. และ สามารถใช้บรรทุกสินค้าขณะอยูบนรถโฟลคฺลิฟ หริอ แฮนด์ลิฟท์ได้ 2,000 กก. เป็นพาเลทพลาสติกแบบสองหน้า สามารถใช้งานกับโฟลค์ลิฟได้ทั้ง 4 ด้าน และ สามารถใช้กับแฮนด์ลิฟท์ได้ - ด้าน 

kp0008 00