BLOG

55. พาเลทพลาสติก KP-9N/2

55.พาเลทพลาสติก KP-9N/2 ของบริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด  มีขนาด 1000x1,200x150 มม.   น้ำหนัก 22 KGS เป็นพาเลทพลาสติกหน้าทึบ หรือ หน้าเรียบ มีลูกยางกั้นลื่อนอยู่ด้านบน สำหรับป้องการสินค้าบนพาเลทเลื่อนล่นขณะเคลื่อนย้ายไปหรือขนถ่ายสินค้า บนโฟลค์ลิฟ หรือ แฮนด์ลิฟท์ วัตถุที่นำมาขึ้นรูปพาเลทพลาสติก KP-9N/2 เม็ดHDPE (Hight Density Polyethlene) ซึ่งเป็นพลาสติกลักษณะเหนียวไม่เปราะแตกง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานทนทาน การใช้งานสามารถบรรทุกสินค้าในขณะอยู่บนพื้นหรือหรือยู่กับที่ได้ 4,500 กก. และ สามารถใช้บรรทุกสินค้าขณะอยูบนรถโฟลคฺลิฟ หริอ แฮนด์ลิฟท์ได้ 1,500 กก. เป็นพาเลทพลาสติกแบบสองหน้าแบบหน้าต่าง 4 ช่อง  สามารถใช้งานกับโฟลค์ลิฟได้ทั้ง 4 ด้าน และ สามารถใช้กับแฮนด์ลิฟท์ได้ 4 ด้าน 


kp0009 n2